כותרת מחבר כניסות
מפריד שומן ומוצקים מהשפכים 180 ליטר להטמנה בקרקע נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 12912
מיכל הפרדה 120 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 17659
מיכל הפרדה / שיקוע בנפח 600 ליטר, תת-קרקעי או מעל הקרקע נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 1011
מיכל הפרדה למים 2000 ליטר להתקנה מעל או מתחת לקרקע נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 8383
מיכל הפרדה / שיקוע 3600 ליטר להתקנה מעל או מתחת לקרקע נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 8210
מיכל הפרדה / שיקוע 5200 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 7608
מיכל הפרדה / שיקוע 6800 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 6237
מיכל הפרדה / שיקוע 8400 ליטר להתקנה מעל או מתחת לקרקע נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 6009
מיכל הפרדה / שיקוע 10000 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 6246