Storage-tank-GreenKO-by-hametaher.co.il

מיכל אגירה פלסטי גמיש ומתקפל 'גרינקו' GreenKO

הערה: הרכבת המיכל/ים צריכה להיעשות בידי אנשי מקצוע מומחים בתחומם.

שימושים
אגירת מי שתיה באירועים חד-פעמיים
אגירת מי גשם (בקיץ אפשר לקפל את המיכל ולאכסן אותו)
אספקת מי שתיה בזמן חירום
היערכות מהירה לאספקת מים בעת אסונות טבע
שידרוג מהיר של משאית רגילה למיכלית חלוקת מים


 

המיכל מגיע מוכן להרכבה באריזת צ'ימידן אחת ומכיל את הרכיבים הבאים:

1. חיבור כניסה/יציאה "2 צול עם ברז.  
    חיבור הכניסה/יציאה הוא במתכונת של חיבור שטורץ (כידון) "2 (כדוגמת חיבור מהיר לברז שריפה)
2. מיכל אגירה 
    המיכל בנוי משתי שכבות, פנימית וחיצונית. בזמן המילוי המיכל מתמלא אט-אט דרך יציאת/כניסת המים
    (בקוטר "2 צול) ואוגר אותם בתוך השכבה הפנימית.
    כשהמיכל מתמלא, יופעל פורק לחץ.  

3. תיק צ'ימידן 
    מכיל את 2 השכבות שמהן עשוי המיכל, ברז 2 צול, פורק לחץ.


מפרט טכני

גובה המיכל כשהוא מלא: 40 ס"מ. (יש להשאיר עוד כ-12 ס"מ לשסתום פורק מים/שחרור אויר)
מידות אורך ורוחב: לפי נפח המיכל (ניתן להזמין נפחים שונים)
קוטר כניסה/יציאה "2 צול 

המיכל בנוי מחומר PVC מיוחד מחוזק ע"י רשת חיזוק פנימית בשכבה האמצעית. 
חוזק קריעה של חומר המבנה:  Kg 400 / 380 לרצועת בדיקה ברוחב 5 ס"מ 

השכבה החיצונית של חומר המבנה של המיכל עשויה בד PVC  עם רשת, עשוי מ- 3 שכבות: 
    שכבה ראשונה PVC  
    שכבה שניה רשת מפוליאסטר ועובי הרשת הוא ditex 1100  
    שכבה סופית שלישית, תחתונה: שוב PVC 

חוזק למשיכה: (רצועה ברוחב 5 ס"מ) בין 250 ק"ג (שתי) ל-230 ק"ג (ערב) לרצועת בדיקה 
ברוחב 5 ס"מ.

משקל יריעת ה-PVC  לא יקטן מ-610 גרם ל-1 מ"ר + - 5% 

חומר השכבה החיצונית עמיד בקרינה שמש עם תוספים כנגד בלייה כתוצאה מקרינת שמש
חומר השכבה הפנימית הוא פלסטי, מאושר לשימוש במגע עם מזון ומי שתיה.
טמפרטורת עבודה קבועה: 60 מעלות צלזיוס מקסימום 

טמפרטורת עבודה ריגעית: לא יותר מ-90 מעלות צלזיוס. 
הערה: ביישום בשטח על פני קרקע או בטון, מומלץ להניח על בד גיאוטכני במשקל 200 גרם ל-1 מ"ר לפחות.