לשירות הציבור, אנו מביאים כאן את התקנה של איסור השקייה בגינות, בנוסח החדש שלה, המתוקן.התקנה אוסרת השקיית גינות פרטיות וציבוריות מה-1 לחודש נובמבר כל שנה, ועד ל-31 באפריל למניינם, בכל שנה.

הסבר על התקנה המחודשת, בשפה יותר פשוטה, תוכלו לקרוא למטה - נא לגלול מטה.כתוספת לתקנה זו, יצאו לאחרונה (ז' באייר ה'תשס"ט) הנחיות חדשות להגבלת השקיית גינות פרטיות.

תקנות חדשות לקיצוב במים להשקייה

הסבר התקנה בשפה יותר פשוטה (עפ"י מיטב ידיעתנו):

1. אם יש לכם גינה בשטח של מעל 50 מטר רבוע, לא משנה אם יש בה או שאין בה דשא או
צמחים, אסור לכם להשקות אותה באופן ידני במי ברז, אלא רק באמצעות מערכת הקוצבת
מים בעזרת מד מים, קוצב זמן (טיימר) ו/או ברזים חשמליים.
להערכתנו, עפ"י נוסח התקנה אסור להשקות בצינור באופן ידני אפילו קטע מהגינה, עץ
אחד או שיח אחד!
הנוסח החדש של התקנה אינה מזכיר אפשרות של השקייה של גינה פרטית במים
ממוחזרים או בקולחים מטוהרים והנוסח לא מפורט מספיק.
תודה רבה לאנשים המוכשרים שניסחו מחדש תקנה זו!

2. אם יש לכם גינה בשטח של פחות מ-50 מטר-רבוע, אין הגבלה על אופן ההשקייה, אך
עדיין אסור להשקות את הגינה מ-1 לנובמבר ועד ל-31 באפריל, למניינם.

3. האיסור חל על כל השנים הבאות. האיסור חל על השקייה בתקופת החורף והאביב, לא
משנה האם ירד גשם אם לאו.
כאמור, התקופה המדוייקת שאסור להשקות בה גינה פרטית או ציבורית היא 1 לנובמבר
ועד ל-31 באפריל, כל שנה.

4. איסור ההשקייה מנובמבר ועד אפריל (כולל) בכל שנה חל על כל סוגי הגינות: בתים
פרטיים, גינות של חברות פרטיות וציבוריות, מחנות צה"ל, גינות של בנייני משרדים
ותעשיה וגינות השייכות לרשות המקומית.

5. בחודשים שמותר להשקות בהם, מאי עד אוקטובר, אסור לכם להשקות בכל שעה שתרצו
אלא רק בשעות הערב והלילה, החל בשעה 19:00, לאורך כל הלילה ועד 7:00 בבוקר
למחרת. אבל, אם מערכת ההשקייה שלכם היא בטפטוף, מותר לכם להשקות בחודשים
מאי עד אוקטובר בכל שעה שתרצו, משום שהאידוי הוא ממילא נמוך.

הערה:
1. ההסבר שלנו נכתב בשנת 2008. בינתיים נכנסו לתוקף הנחיות חדשות להגבלת השקיית
גינות פרטיות, אותן נביא מפעם לפעם במדור 'חדשות' שייפתח באתרנו.
2. אין מגבלה על השקייה במי שפכים ממוחזרים או בקולחים מושבים שאיכותם גבוהה.