מאחז, חוות בודדים, נקודות מבודדות - פתרונות הנדסת מים

פתרונות הנדסת מים לכל סוגי ההתיישבות המבודדת הקיימים בישראל כגון, מאחזים, חוות בודדים ונקודות מבודדות, ביניהן צבאיות, ואשר לכולם מאפיינים דומים.

מאחז

המאחזים בארץ ישראל מתאפיינים בדרך כלל באוכלוסיה במספר נמוך, תשתית מים וביוב לא מושלמת, עיסוק חקלאי חלקי או מלא של חלק מיושבי המאחז ומיקום במקומות מבודדים.
יושבי המאחזים שואפים, רובם ככולם, להשתלב בטבע בלי לפגוע בו, לבנות בבנייה ירוקה תוך תכנון בר קיימא ובשילוב עם הטבע והנוף ולחיות בסגנון חיים הקרוי "פשטות מרצון" תוך
אימוץ אורח חיים פשוט, יהודי, תוך קיום מצוות יישוב הארץ.
בדומה לחוות הבודדים עוסקים יושבי המאחזים בחקלאות, בגידול צאן ובקר, בייצור מוצרי מזון ובתיירות - פעילויות המגדילות את צריכת המים ואת כמות השפכים שבהם יש לטפל.

חוות בודדים

מאפייני חוות הבודדים כוללים אוכלוסיה במספר נמוך, תשתית מים וביוב לא מושלמת, ואידיאולוגיה המשלבת את חשיבות יישוב הארץ יחד עם חזרה לאורח חיים של "חזרה לטבע"
המאפיין את רוב בעלי חוות הבודדים. בדומה למאחזים, יושבי חוות הבודדים עוסקים בחקלאות, בגידול צאן ובקר, בייצור מוצרי מזון ובתיירות.

נקודות מבודדות

סוג נוסף של התיישבות מבודדת הוא צימרים בטבע, נקודות תשתית מבודדות, מתקני תקשורת, מצפים, ביתני שמירת יערות ומבנים המאכלסים שומרי טבע ועתיקות.

פתרונות הנדסת מים

פתרונות הנדסת המים שאנו מציעים לסוג התיישבות זה נגזר מתוך צרכיהם של המתיישבים בתחום המים, השימוש בהם והטיפול במים המשומשים:
1. טיהור מי השתייה המגיעים למקום הן ממקור מקומי (באר או בור אגירה) והן אם הם מגיעים במיכליות או באמצעות קו מים ארוך.
2. שיפור טעם המים.
3. מניעת שיקוע אבנית ומניעת נזקי אבנית.
4. מיחזור השפכים הביתיים וטיהור מים אפורים או מים שחורים לצורכי השקייה או השלכה לואדי הסמוך.
5. ניצול מי ביוב לצורך חסכון במים .
6. אספקת מים לגידול בעלי החיים תוך שמירה על הסביבה ומניעת זיהום מי התהום .
7. שאיבה, משאבות לחץ, מערכות להגברת לחץ המים .

הפתרונות מוצעים ע"י חברת ' המטהר - הנדסה וטיהור מים ' המציעה פתרונות לכל נושאי המים והשפכים ב: משק הפרטי, מאחז, חוות בודדים, חוות סוסים, ישוב מבודד וכד'. הפתרונות
מותאמים לכל סוג לקוח בנפרד, תוך התחשבות בסביבה, בתנאי השטח, בהיעדר תשתית חשמל בחלק מההתיישבויות המבודדות ותוך מאמץ להוצאה כספית מינימלית ככל האפשר יחד עם פתרון סביר.