כותרת מחבר כניסות
מיכל גדול לאגירת נוזלים, שפכים ומים בקיבולת 15 - 300 קוב נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 6276
מיכל מוטמן בקרקע כשהוא עומד, בנפחים של כ-900 עד כ-3100 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 4649
מיכל אגירה גמיש ומתקפל, מחומר פלסטי נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 6434
מיכל אגירה שוכב לשפכים 3600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 7181
מיכל אגירה שוכב למים 3600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 5584
מיכל אגירה למים או לשפכים 10000 ליטר להתקנה על או מתחת לקרקע נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 5147
מיכל אגירה שוכב בנפח 2000 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 1937
מיכל מים 600 ליטר, תת-קרקעי נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 3029
מיכלי אגירה מבטון מזויין עם ציפוי פנימי נכתב על ידי מרמור אלעד כניסות: 9935
מיכל 100 ליטר עבור מי שתיה וקציר מי גשם נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 12487