כותרת מחבר כניסות
מפריד שומנים למסעדה 1700 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 6505
מפריד שומנים 3600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 13020
בור מפריד שומן 8800 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 7361
מיכל מפריד שומנים 8400 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 7071
מיכל הפרדת שומן 6800 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 7781
בור מפריד שומנים 5600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 7604
מפריד שומנים לתעשיית המזון 5200 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 8656
מיכל מפריד שומן 4000 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 7757
מפריד שומנים למסעדה 1600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 6376
מפריד שומנים למסעדה 1100 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 2658