כותרת מחבר כניסות
מפריד שומנים למסעדה 1100 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 3831
מפריד שומנים 2000 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 16703
מפריד שומנים למסעדה 1700 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 8553
מפריד שומנים 3600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 17553
בור מפריד שומן 8800 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 10006
מיכל מפריד שומנים 8400 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 9511
מיכל הפרדת שומן 6800 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 10466
בור מפריד שומנים 5600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 10116
מפריד שומנים לתעשיית המזון 5200 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 11977
מיכל מפריד שומן 4000 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 10594