כותרת מחבר כניסות
מפריד שומנים למסעדה 1700 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 6848
מפריד שומנים 3600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 13917
בור מפריד שומן 8800 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 7818
מיכל מפריד שומנים 8400 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 7479
מיכל הפרדת שומן 6800 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 8250
בור מפריד שומנים 5600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 8044
מפריד שומנים לתעשיית המזון 5200 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 9319
מיכל מפריד שומן 4000 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 8303
מפריד שומנים למסעדה 1600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 6847
מפריד שומנים למסעדה 1100 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 2902