כותרת מחבר כניסות
מפריד שומנים למסעדה 1100 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 3109
מפריד שומנים 2000 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 13732
מפריד שומנים למסעדה 1700 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 7189
מפריד שומנים 3600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 14704
בור מפריד שומן 8800 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 8215
מיכל מפריד שומנים 8400 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 7874
מיכל הפרדת שומן 6800 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 8690
בור מפריד שומנים 5600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 8477
מפריד שומנים לתעשיית המזון 5200 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 9943
מיכל מפריד שומן 4000 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 8795