כותרת מחבר כניסות
מפריד שומנים למסעדה 1100 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 4177
מפריד שומנים 2000 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 18205
מפריד שומנים למסעדה 1700 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 9447
מפריד שומנים 3600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 19339
בור מפריד שומן 8800 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 10898
מיכל מפריד שומנים 8400 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 10427
מיכל הפרדת שומן 6800 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 11420
בור מפריד שומנים 5600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 10952
מפריד שומנים לתעשיית המזון 5200 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 13160
מיכל מפריד שומן 4000 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 11589