כותרת מחבר כניסות
מסנן ראשי תעשייתי, פלסטי, למי שתייה נכתב על ידי רמי א. כניסות: 34111
תרמיל סינון 20 אינץ' BB למסנן עומק תעשייתי 25 - 100 מיקרון נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 19279
תרמיל סינון "20 למסנן עומק מדורג 5 - 25 מיקרון למי שתייה נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 5752
תרמיל סינון 20 אינץ' BB למסנן עומק 1 - 15 מיקרון נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 7153
מסנן תעשייתי מפלדה למי שתייה נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 7923
מסנן מים BB, תעשייתי, 10, 20 אינץ' נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 14146
מסנן חול אוטומטי מדורג, תעשייתי נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 15451