כותרת מחבר כניסות
פילטר למים אפורים לשימוש רב-פעמי נכתב על ידי רמי א. כניסות: 22110
איסוף מי גשם נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 68980
מיחזור מים ביתי נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 107160
סלע סיב - מינרל טבעי לטיהור מי שפכים נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 25179
מערכת 'בי-ירוק' ביתית לטיהור שפכים ST6 נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 18859
אגן ירוק אופקי או אנכי קומפקטי, אחו לח בנוי - צמחים לטיהור מים נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 129264
מערכת בי-ירוק למים שחורים ואפורים נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 148579
מים אפורים - 9 סוגי מערכות לטיהור ומיחזור נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 356287
מים שחורים - טיהור ומיחזור נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 101456