כותרת מחבר כניסות
פילטר למים אפורים לשימוש רב-פעמי נכתב על ידי מרמור אלעד כניסות: 23980
איסוף מי גשם נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 74310
מיחזור מים ביתי נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 111208
סלע סיב - מינרל טבעי לטיהור מי שפכים נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 26513
מערכת 'בי-ירוק' ביתית לטיהור שפכים ST6 נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 19248
אגן ירוק אופקי או אנכי קומפקטי, אחו לח בנוי - צמחים לטיהור מים נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 134886
מערכת בי-ירוק למים שחורים ואפורים נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 154678
מים אפורים - 9 סוגי מערכות לטיהור ומיחזור נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 374984
מים שחורים - טיהור ומיחזור נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 104307