כותרת מחבר כניסות
מפריד שומנים למסעדה 1700 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 6766
מפריד שומנים 3600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 13688
בור מפריד שומן 8800 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 7715
מיכל מפריד שומנים 8400 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 7393
מיכל הפרדת שומן 6800 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 8140
בור מפריד שומנים 5600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 7943
מפריד שומנים לתעשיית המזון 5200 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 9199
מיכל מפריד שומן 4000 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 8184
מפריד שומנים למסעדה 1600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 6710
מפריד שומנים למסעדה 1100 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 2857