כותרת מחבר כניסות
מפריד שומנים למסעדה 1100 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 3139
מפריד שומנים 2000 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 13824
מפריד שומנים למסעדה 1700 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 7229
מפריד שומנים 3600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 14794
בור מפריד שומן 8800 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 8265
מיכל מפריד שומנים 8400 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 7921
מיכל הפרדת שומן 6800 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 8755
בור מפריד שומנים 5600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 8536
מפריד שומנים לתעשיית המזון 5200 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 10011
מיכל מפריד שומן 4000 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 8848