כותרת מחבר כניסות
מפריד שומנים למסעדה 1700 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 6397
מפריד שומנים 3600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 12789
בור מפריד שומן 8800 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 7201
מיכל מפריד שומנים 8400 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 6935
מיכל הפרדת שומן 6800 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 7643
בור מפריד שומנים 5600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 7479
מפריד שומנים לתעשיית המזון 5200 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 8495
מיכל מפריד שומן 4000 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 7614
מפריד שומנים למסעדה 1600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 6249
מפריד שומנים למסעדה 1100 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 2605