כותרת מחבר כניסות
בור רקב 1600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 4387
בור רקב 2000 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 4842
בור רקב 3600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 5575
בור רקב 5200 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 5561
בור רקב 6800 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 2415
בור רקב 8400 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 3883
בור רקב 10000 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 12383
מיכל בור רקב פלסטי בנפח 600 ליטר, תת-קרקעי או מעל הקרקע נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 356565
בור רקב 1100 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 11489