כותרת מחבר כניסות
מיכל בור רקב פלסטי בנפח 600 ליטר, תת-קרקעי או מעל הקרקע נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 311744
בור רקב 1100 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 10038
בור רקב 1600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 3823
בור רקב 2000 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 4202
בור רקב 3600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 4738
בור רקב 5200 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 4772
בור רקב 6800 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 2172
בור רקב 8400 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 3463
בור רקב 10000 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 10874