כותרת מחבר כניסות
בור רקב 1600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 4128
בור רקב 2000 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 4567
בור רקב 3600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 5168
בור רקב 5200 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 5157
בור רקב 6800 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 2300
בור רקב 8400 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 3673
בור רקב 10000 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 11679
מיכל בור רקב פלסטי בנפח 600 ליטר, תת-קרקעי או מעל הקרקע נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 331055
בור רקב 1100 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 10796