כותרת מחבר כניסות
בור רקב 1600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 4875
בור רקב 2000 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 5499
בור רקב 3600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 6264
בור רקב 5200 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 6407
בור רקב 6800 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 2693
בור רקב 8400 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 4301
בור רקב 10000 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 13754
מיכל בור רקב פלסטי בנפח 600 ליטר, תת-קרקעי או מעל הקרקע נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 390229
בור רקב 1100 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 12880