כותרת מחבר כניסות
מפריד שומן ומוצקים מהשפכים 180 ליטר להטמנה בקרקע נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 13914
מיכל הפרדה 120 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 18759
מיכל הפרדה למים 2000 ליטר להתקנה מעל או מתחת לקרקע נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 9131
מיכל הפרדה / שיקוע 3600 ליטר להתקנה מעל או מתחת לקרקע נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 8988
מיכל הפרדה / שיקוע 5200 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 8306
מיכל הפרדה / שיקוע 6800 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 6724
מיכל הפרדה / שיקוע 8400 ליטר להתקנה מעל או מתחת לקרקע נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 6500
מיכל הפרדה / שיקוע 10000 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 6752
מיכל הפרדה / שיקוע בנפח 600 ליטר, תת-קרקעי או מעל הקרקע נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 1174