כותרת מחבר כניסות
בור רקב 1600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 3922
בור רקב 2000 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 4338
בור רקב 3600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 4865
בור רקב 5200 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 4892
בור רקב 6800 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 2219
בור רקב 8400 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 3533
בור רקב 10000 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 11108
מיכל בור רקב פלסטי בנפח 600 ליטר, תת-קרקעי או מעל הקרקע נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 317594
בור רקב 1100 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 10307