כותרת מחבר כניסות
בור רקב 1600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 5075
בור רקב 2000 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 5667
בור רקב 3600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 6500
בור רקב 5200 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 6663
בור רקב 6800 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 2769
בור רקב 8400 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 4428
בור רקב 10000 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 14182
מיכל בור רקב פלסטי בנפח 600 ליטר, תת-קרקעי או מעל הקרקע נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 403325
בור רקב 1100 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 13372