כותרת מחבר כניסות
בור רקב 1600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 4394
בור רקב 2000 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 4846
בור רקב 3600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 5578
בור רקב 5200 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 5566
בור רקב 6800 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 2416
בור רקב 8400 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 3884
בור רקב 10000 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 12389
מיכל בור רקב פלסטי בנפח 600 ליטר, תת-קרקעי או מעל הקרקע נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 356818
בור רקב 1100 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 11498