כותרת מחבר כניסות
מיכל בור רקב פלסטי בנפח 600 ליטר, תת-קרקעי או מעל הקרקע נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 311374
בור רקב 1100 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 10015
בור רקב 1600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 3815
בור רקב 2000 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 4196
בור רקב 3600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 4733
בור רקב 5200 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 4760
בור רקב 6800 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 2170
בור רקב 8400 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 3459
בור רקב 10000 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 10860