כותרת מחבר כניסות
בור רקב 1600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 4144
בור רקב 2000 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 4580
בור רקב 3600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 5189
בור רקב 5200 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 5177
בור רקב 6800 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 2310
בור רקב 8400 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 3684
בור רקב 10000 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 11739
מיכל בור רקב פלסטי בנפח 600 ליטר, תת-קרקעי או מעל הקרקע נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 332730
בור רקב 1100 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 10856