כותרת מחבר כניסות
מפריד שומנים למסעדה 1100 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 3732
מפריד שומנים 2000 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 16241
מפריד שומנים למסעדה 1700 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 8364
מפריד שומנים 3600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 17133
בור מפריד שומן 8800 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 9778
מיכל מפריד שומנים 8400 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 9303
מיכל הפרדת שומן 6800 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 10203
בור מפריד שומנים 5600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 9907
מפריד שומנים לתעשיית המזון 5200 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 11710
מיכל מפריד שומן 4000 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 10353