כותרת מחבר כניסות
מפריד שומנים למסעדה 1100 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 3356
מפריד שומנים 2000 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 14535
מפריד שומנים למסעדה 1700 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 7617
מפריד שומנים 3600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 15604
בור מפריד שומן 8800 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 8735
מיכל מפריד שומנים 8400 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 8341
מיכל הפרדת שומן 6800 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 9221
בור מפריד שומנים 5600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 9014
מפריד שומנים לתעשיית המזון 5200 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 10632
מיכל מפריד שומן 4000 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 9360