כותרת מחבר כניסות
מיכל בור רקב פלסטי בנפח 600 ליטר, תת-קרקעי או מעל הקרקע נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 312383
בור רקב 1100 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 10062
בור רקב 1600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 3835
בור רקב 2000 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 4215
בור רקב 3600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 4752
בור רקב 5200 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 4779
בור רקב 6800 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 2180
בור רקב 8400 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 3469
בור רקב 10000 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 10914