כותרת מחבר כניסות
בור רקב 1600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 5224
בור רקב 2000 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 5808
בור רקב 3600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 6691
בור רקב 5200 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 6856
בור רקב 6800 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 2843
בור רקב 8400 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 4533
בור רקב 10000 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 14546
מיכל בור רקב פלסטי בנפח 600 ליטר, תת-קרקעי או מעל הקרקע נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 410896
בור רקב 1100 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 13782