כותרת מחבר כניסות
בור רקב 1600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 4446
בור רקב 2000 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 4918
בור רקב 3600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 5647
בור רקב 5200 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 5649
בור רקב 6800 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 2439
בור רקב 8400 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 3925
בור רקב 10000 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 12518
מיכל בור רקב פלסטי בנפח 600 ליטר, תת-קרקעי או מעל הקרקע נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 360959
בור רקב 1100 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 11648