כותרת מחבר כניסות
בור רקב 1600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 5945
בור רקב 2000 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 6424
בור רקב 3600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 7695
בור רקב 5200 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 7923
בור רקב 6800 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 3192
בור רקב 8400 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 4997
בור רקב 10000 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 16131
מיכל בור רקב פלסטי בנפח 600 ליטר, תת-קרקעי או מעל הקרקע נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 435671
בור רקב 1100 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 15492