כותרת מחבר כניסות
מיכל 500 ליטר ל-מי שתיה, גשם, נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 13810
מיכל אגירה 200 ליטר ל-מי שתיה, גשם, נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 10390
מיכל 1000 ליטר ל-מי שתיה, גשם, נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 12136
מיכל אגירה 1500 ליטר ל-מי שתיה, גשם, נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 10895
מיכל מים 5000 ליטר, פלסטי, מדורג נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 4828