כותרת מחבר כניסות
מפריד שומנים למסעדה 1700 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 6875
מפריד שומנים 3600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 13972
בור מפריד שומן 8800 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 7844
מיכל מפריד שומנים 8400 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 7510
מיכל הפרדת שומן 6800 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 8282
בור מפריד שומנים 5600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 8082
מפריד שומנים לתעשיית המזון 5200 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 9383
מיכל מפריד שומן 4000 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 8341
מפריד שומנים למסעדה 1600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 6892
מפריד שומנים למסעדה 1100 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 2924
מפריד שומנים 2000 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 12997
מפריד שומן ומוצקים 120 ליטר (מיכל הפרדה) לכיור מסעדה נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 14459
מפריד שומן ומוצקים 240 ליטר (מיכל הפרדה) לכיור מסעדה נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 3211
מפריד שומן 1100 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 22950
מפריד שומן לשפכים 10400 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 8314
בור הפרדת שומן למסעדה 1200 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 21280
מפריד שומן למסעדה 600 ליטר עתרוב נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 10955