כותרת מחבר כניסות
מיכל בור רקב פלסטי בנפח 600 ליטר, תת-קרקעי או מעל הקרקע נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 312160
בור רקב 1100 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 10058
בור רקב 1600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 3832
בור רקב 2000 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 4209
בור רקב 3600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 4745
בור רקב 5200 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 4776
בור רקב 6800 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 2178
בור רקב 8400 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 3466
בור רקב 10000 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 10899