כותרת מחבר כניסות
מפריד שומנים למסעדה 1700 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 6849
מפריד שומנים 3600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 13928
בור מפריד שומן 8800 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 7821
מיכל מפריד שומנים 8400 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 7487
מיכל הפרדת שומן 6800 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 8255
בור מפריד שומנים 5600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 8052
מפריד שומנים לתעשיית המזון 5200 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 9326
מיכל מפריד שומן 4000 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 8310
מפריד שומנים למסעדה 1600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 6859
מפריד שומנים למסעדה 1100 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 2903
מפריד שומנים 2000 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 12925
מפריד שומן ומוצקים 120 ליטר (מיכל הפרדה) לכיור מסעדה נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 14389
מפריד שומן ומוצקים 240 ליטר (מיכל הפרדה) לכיור מסעדה נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 3148
מפריד שומן 1100 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 22871
מפריד שומן לשפכים 10400 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 8272
בור הפרדת שומן למסעדה 1200 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 21220
מפריד שומן למסעדה 600 ליטר עתרוב נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 10903