כותרת מחבר כניסות
בור רקב 1600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 5070
בור רקב 2000 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 5661
בור רקב 3600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 6494
בור רקב 5200 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 6658
בור רקב 6800 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 2765
בור רקב 8400 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 4422
בור רקב 10000 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 14172
מיכל בור רקב פלסטי בנפח 600 ליטר, תת-קרקעי או מעל הקרקע נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 403304
בור רקב 1100 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 13364