כותרת מחבר כניסות
מיכל בור רקב פלסטי בנפח 600 ליטר, תת-קרקעי או מעל הקרקע נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 313518
בור רקב 1100 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 10107
בור רקב 1600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 3847
בור רקב 2000 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 4235
בור רקב 3600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 4773
בור רקב 5200 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 4796
בור רקב 6800 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 2187
בור רקב 8400 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 3483
בור רקב 10000 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 10941