כותרת מחבר כניסות
מיכל בור רקב פלסטי בנפח 600 ליטר, תת-קרקעי או מעל הקרקע נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 297666
בור רקב 1100 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 9443
בור רקב 1600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 3634
בור רקב 2000 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 3953
בור רקב 3600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 4428
בור רקב 5200 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 4412
בור רקב 6800 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 2085
בור רקב 8400 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 3295
בור רקב 10000 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 10289