כותרת מחבר כניסות
בור רקב 1600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 4386
בור רקב 2000 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 4842
בור רקב 3600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 5575
בור רקב 5200 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 5560
בור רקב 6800 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 2414
בור רקב 8400 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 3882
בור רקב 10000 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 12380
מיכל בור רקב פלסטי בנפח 600 ליטר, תת-קרקעי או מעל הקרקע נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 356558
בור רקב 1100 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 11486