כותרת מחבר כניסות
בור רקב 1600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 5706
בור רקב 2000 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 6278
בור רקב 3600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 7456
בור רקב 5200 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 7694
בור רקב 6800 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 3112
בור רקב 8400 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 4890
בור רקב 10000 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 15678
מיכל בור רקב פלסטי בנפח 600 ליטר, תת-קרקעי או מעל הקרקע נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 430250
בור רקב 1100 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 15095