כותרת מחבר כניסות
מפריד שומנים למסעדה 1100 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 3298
מפריד שומנים 2000 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 14402
מפריד שומנים למסעדה 1700 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 7541
מפריד שומנים 3600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 15462
בור מפריד שומן 8800 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 8630
מיכל מפריד שומנים 8400 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 8263
מיכל הפרדת שומן 6800 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 9135
בור מפריד שומנים 5600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 8928
מפריד שומנים לתעשיית המזון 5200 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 10518
מיכל מפריד שומן 4000 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 9238