כותרת מחבר כניסות
מפריד שומנים למסעדה 1700 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 6869
מפריד שומנים 3600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 13953
בור מפריד שומן 8800 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 7834
מיכל מפריד שומנים 8400 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 7501
מיכל הפרדת שומן 6800 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 8269
בור מפריד שומנים 5600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 8066
מפריד שומנים לתעשיית המזון 5200 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 9354
מיכל מפריד שומן 4000 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 8327
מפריד שומנים למסעדה 1600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 6879
מפריד שומנים למסעדה 1100 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 2916