כותרת מחבר כניסות
מפריד שומנים למסעדה 1100 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 3127
מפריד שומנים 2000 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 13777
מפריד שומנים למסעדה 1700 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 7213
מפריד שומנים 3600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 14752
בור מפריד שומן 8800 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 8243
מיכל מפריד שומנים 8400 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 7899
מיכל הפרדת שומן 6800 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 8730
בור מפריד שומנים 5600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 8507
מפריד שומנים לתעשיית המזון 5200 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 9979
מיכל מפריד שומן 4000 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 8826