כותרת מחבר כניסות
בור רקב 1600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 4149
בור רקב 2000 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 4586
בור רקב 3600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 5194
בור רקב 5200 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 5185
בור רקב 6800 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 2311
בור רקב 8400 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 3688
בור רקב 10000 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 11755
מיכל בור רקב פלסטי בנפח 600 ליטר, תת-קרקעי או מעל הקרקע נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 334128
בור רקב 1100 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 10867