כותרת מחבר כניסות
בור רקב 1600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 4573
בור רקב 2000 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 5129
בור רקב 3600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 5871
בור רקב 5200 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 5944
בור רקב 6800 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 2519
בור רקב 8400 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 4066
בור רקב 10000 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 12963
מיכל בור רקב פלסטי בנפח 600 ליטר, תת-קרקעי או מעל הקרקע נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 370104
בור רקב 1100 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 12084