כותרת מחבר כניסות
מיכל בור רקב פלסטי בנפח 600 ליטר, תת-קרקעי או מעל הקרקע נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 307501
בור רקב 1100 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 9851
בור רקב 1600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 3769
בור רקב 2000 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 4133
בור רקב 3600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 4651
בור רקב 5200 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 4653
בור רקב 6800 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 2144
בור רקב 8400 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 3415
בור רקב 10000 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 10692