כותרת מחבר כניסות
בור רקב 1600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 5706
בור רקב 2000 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 6279
בור רקב 3600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 7458
בור רקב 5200 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 7695
בור רקב 6800 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 3114
בור רקב 8400 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 4891
בור רקב 10000 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 15682
מיכל בור רקב פלסטי בנפח 600 ליטר, תת-קרקעי או מעל הקרקע נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 430259
בור רקב 1100 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 15097