כותרת מחבר כניסות
מפריד שומנים למסעדה 1700 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 6849
מפריד שומנים 3600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 13927
בור מפריד שומן 8800 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 7820
מיכל מפריד שומנים 8400 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 7486
מיכל הפרדת שומן 6800 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 8255
בור מפריד שומנים 5600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 8052
מפריד שומנים לתעשיית המזון 5200 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 9325
מיכל מפריד שומן 4000 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 8310
מפריד שומנים למסעדה 1600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 6858
מפריד שומנים למסעדה 1100 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 2903