כותרת מחבר כניסות
מפריד שומנים למסעדה 1100 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 3126
מפריד שומנים 2000 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 13757
מפריד שומנים למסעדה 1700 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 7205
מפריד שומנים 3600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 14744
בור מפריד שומן 8800 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 8238
מיכל מפריד שומנים 8400 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 7890
מיכל הפרדת שומן 6800 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 8716
בור מפריד שומנים 5600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 8500
מפריד שומנים לתעשיית המזון 5200 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 9967
מיכל מפריד שומן 4000 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 8818