כותרת מחבר כניסות
מפריד שומנים למסעדה 1100 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 3298
מפריד שומנים 2000 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 14402
מפריד שומנים למסעדה 1700 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 7540
מפריד שומנים 3600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 15461
בור מפריד שומן 8800 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 8628
מיכל מפריד שומנים 8400 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 8262
מיכל הפרדת שומן 6800 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 9132
בור מפריד שומנים 5600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 8928
מפריד שומנים לתעשיית המזון 5200 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 10516
מיכל מפריד שומן 4000 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 9238