כותרת מחבר כניסות
מפריד שומנים למסעדה 1100 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 4086
מפריד שומנים 2000 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 17873
מפריד שומנים למסעדה 1700 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 9250
מפריד שומנים 3600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 18933
בור מפריד שומן 8800 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 10676
מיכל מפריד שומנים 8400 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 10204
מיכל הפרדת שומן 6800 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 11176
בור מפריד שומנים 5600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 10737
מפריד שומנים לתעשיית המזון 5200 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 12839
מיכל מפריד שומן 4000 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 11391