כותרת מחבר כניסות
בור רקב 1600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 5706
בור רקב 2000 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 6279
בור רקב 3600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 7456
בור רקב 5200 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 7695
בור רקב 6800 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 3113
בור רקב 8400 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 4890
בור רקב 10000 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 15679
מיכל בור רקב פלסטי בנפח 600 ליטר, תת-קרקעי או מעל הקרקע נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 430252
בור רקב 1100 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 15095