כותרת מחבר כניסות
בור רקב 1600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 3928
בור רקב 2000 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 4343
בור רקב 3600 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 4869
בור רקב 5200 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 4903
בור רקב 6800 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 2223
בור רקב 8400 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 3536
בור רקב 10000 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 11126
מיכל בור רקב פלסטי בנפח 600 ליטר, תת-קרקעי או מעל הקרקע נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 318136
בור רקב 1100 ליטר נכתב על ידי עמנואל ג. כניסות: 10332